Гербы на Л.

Герб Ляліва

Герб прыналежыў родам: Абрамовіч, Адамовіч, Адынец, Аляшкевіч, Аляхновіч, Акушка, Астроўскі, Асташкевіч, Барановіч, Багрыноўскі, Баранцэвіч, Бачкоўскі, Бірбаш, Бернатовіч, Брант, Бранеўскі, Белашыцкі, Бугарэвіч, Булгак, Бышэўскі, Валадзько, Вашкевіч, Васілевіч, Вольскі, Выжыкоўскі, Высоцкі, Гардзялкоўскі, Гласко, Гінтаўт, Грахоўскі, Гурко, Гутэн-Чапскі, Гячэвіч, Гярловіч, Данілевіч, Дашковіч, Дашкевіч, Дабжанскі, Дамброўскі, Дарагастайскі, Дружылоўскі, Елец, Жарскі, Журоўскі, Заборскі, Завадзкі, Захарэвіч, Заянчкоўскі, Зянковіч, Каморскі, Казельскі, Кашанскі, Карсніцкі, Качаноўскі, Кеўліч, Кішкевіч, Краеўскі, Крываблоцкі, Кукель, Курыловіч, Лазінскі, Лаўрьіновіч, Ліпень, Ліпінскі, Лісоўскі, Ліцінскі, Ляскоўскі, Макрыцкі, Мацэвіч, Мінейка, Міхалоўскі, Мяскоўскі, Несялоўскі, Паланевіч, Пацына, Падгайскі, Падгурскі, Палонскі, Паплаўскі, Пілецкі, Полацкі, Паўлоўскі, Пашкоўскі, Пяткев|ч, Пятровіч, Рагоўскі, Радванскі, Рэкуць, Сьвянціцкі, Славінскі, Слатвінскі, Станілевіч, Станевіч, Сташкевіч, Стацэвіч, Суднік, Сянькевіч, Сяняўскі, Тарнаўскі, Тамковіч, Траяноўскі, Тышкевіч, Хацятоўскі, Хлапіцкі, Хлапецкі, Хмялеўскі, Ціхінскі, Цішкоўскі, Чаховіч, Чахоўскі, Чарнецкі, Чудоўскі, Чэскі, Шавярноўскі, Шалькевіч, Шаркевіч, Шанецкі, Шпілеўскі, Шымкевіч, Юзафовіч, Юркоўскі, Юхневіч, Юхновіч, Ягалкоўскі, Ягільніцкі, Яніслаўскі, Яцкевіч, Яцэвіч, Ячэўскі.


Герб Любіч

Герб прыналежыў родам: Абрамовіч, Абранпольскі, Абідзінскі, Адамовіч, Андрайковіч, Арлоўскі, Ассоўскі, Асяцімскі, Бабецкі, Багенскі, Багдановіч, Баброўскі, Байкоўскі, Бжазіна, Бжазінскі, Баржымоўскі, Баркоўскі, Бароўскі, Барсук, Барткоўскі, Бялаблоцкі, Бярнацкі, Будрэвіч, Бучынскі, Бакіноўскі, Белановіч, Вайткевіч, Вайткоўскі, Ваўкавіцкі, Васьнеўскі, Вайцяхоўскі, Вількішэўскі, Вінскі, Вольскі, Вяржбоўскі/Вярбоўскі, Вярбіцкі, Выжыкоўскі, Высоцкі, Гадлеўскі, Галавач, Галоўка, Гевартоўскі, Гардзевіч, Гарадзецкі, Гержад, Герцык, Глінскі, Гламбоцкі, Глябовіч, Грахоўскі, Грабоўскі, Грушэцкі, Грыгаровіч, Грынцэвіч, Грыневіч, Дабжанскі Дабранскі, Дабкевіч, Дабужынскі, Даманоўскі, Дзежыц, Дзярналовіч, Дзянчалоўскі/Дзяцялоўскі, Дыбоўскі, Жылінскі, Жыліч, Жыдовіч, Жабка, Заблоцкі, Загорскі, Закржэўскі/Закрэўскі, Залескі, Залускі, Занеўскі, Зялінскі, Кабылянскі, Казлоўскі, Канарскі, Качаноўскі, Каханскі, Копец, Краснадэмбскі/Краснадубскі, Красоўскі, Крывіцкі, Крыжаноўскі, Крыжэвіч, Куліцкі, Кульнеў, Куроўскі, Кухарскі, Лазінскі, Лапацінскі, Лапо, Лаўчынскі, Лісоўскі, Ліпскі, Люба, Любавіцкі, Лявіцкі, Лапушынскі, Мажанскі, Магільніцкі, Макавецкі, Манкевіч, Маладзінскі, Маркевіч, Мацкевіч, Мальчэўскі, Мількевіч, Міцкевіч, Мінучыц, Мілаш, Мрачкоўскі, Мянютка, Навацкі, Навіцкі, Незабытоўскі, Невяроўскі, Насарэўскі, Некраш, Некрашэвіч, Пагаржэльскі/Пагарэльскі, Патоцкі, Прашынскі, Прушынскі, Пранеўскі, Пятрашка, Пяшкоўскі, Радзішэўскі, Равінскі, Ракіцкі, Равіцкі, Рамановіч, Рахоўскі, Ратынскі, Рудніцкі, Рымкевіч, Савіцкі, Садоўскі, Сапешка, Сарнацкі, Сьвянціцкі, Сеўрук, Скіўскі, Сьвірскі, Сьвідэрскі, Слабоўскі, Скалімоўскі, Славінскі, Стаброўскі, Стралкоўскі, Страмецкі, Студзінскі, Стрыжэўскі, Стаберскі, Стаяновіч, Стацэвіч, Сухорскі, Урачэнскі, Урублеўскі, Хаецкі, Хальхоўскі, Хільмоўскі, Усьціновіч, Цярпінскі, Часлаўскі, Чаховіч, Чырвінскі, Шантыр, Шпакоўскі, Шумоўскі, Шчуцкі, Шыдлоўскі, Шырма, Ушынскі, Юрэвіч, Явароўскі, Янкоўскі, Янушкевіч, Ястрэмбскі/ Ястрэбскі, Яцэвіч


 

Герб Льзава

Герб прыналежыў родам: Канарскі, Прушкоўскі, Сьвяхоўскі, Скаладыцкі, Чуліцкі.


Герб Лукач

Герб прыналежыў роду Лунеўскі.
Герб Лук

Герб прыналежыў родам: Асановіч, Бажычка, Базычка, Богуш, Галькевіч, Дэшына, Заблоцкі, Камінскі, Касіцкі, Круковіч, Лукашэвіч, Мінчэўскі, Наркевіч, Падзьвінскі, Пржавальскі, Радзевіч, Суднік, Тур, Эйдзятовіч.


 

Герб Ліс

Герб прыналежыў родам: Альшэўскі, Асяндоўскі, Аўгусціновіч, Бароўскі, Ваньковіч, Вайцяховіч, Варановіч, Васянцовіч, Варанковіч, Варатынец, Верашчака, Вольскі, Гембіцкі / Губіцкі, Глінскі, Гродзкі, Грыва, Грыгаровіч, Дабкевіч, Дабравольскі, Даніловіч, Дарашкевіч, Ёдка-Наркевіч, Забэла, Завадзкі, Залескі, Запасьнік, Змачынскі, Змачыцкі, Казакоўскі, Казлоўскі, Калясінскі, Камароўскі, Канстантыновіч, Каржанеўскі, Касінскі, Касмоўскі, Контрым, Корсак, Кульчыцкі, Кутылоўскі, Лісоўскі, Лукашэвіч, Ляцецкі, Лятэцкі, Макаровіч, Макарскі, Макарэвіч, Мацэвіч, Міхневіч, Міцкевіч, Мядынскі, Нарбут, Некраш, Немчыновіч, Парчэўскі, Пятроўскі, Рудніцкі, Рушчыц, Сапега, Сікорскі, Сьвірскі, Слупскі, Сьвятаполк, Сяўковіч, Тымінскі, Урублеўскі, Філіповіч, Хаментоўскі/ Хамутоўскі, Хамінскі, Цяшоўскі, Чарнецкі, Чарноцкі, Чахоўскі, Чыж, Юрэвіч, Юшкевіч, Ягмін, Янчэўскі. 

Герб Лебедзь
 

Герб Лада

Герб прыналежыў родам: Багдановіч, Багданоўскі, Баржымоўскі, Барташэвіч, Брадоўскі, Валіцкі, Вансовіч/ Вусовіч, Высоцкі, Гнатоўскі, Градзецкі, Грамніцкі, Грондзкі, Жандзінскі/ Радзінскі, Заблоцкі, Завадзкі, Завістоўскі, Залескі, Згарэльскі, Кабылінскі, Кавалеўскі, Камінскі, Кладніцкі, Курнатоўскі, Кучэўскі, Лада-Мачарскі, Ладамірскі, Лазоўскі, Ліпскі, Міхалоўскі, Пратасевіч, Прашынскі, Сабалеўскі, Сьвятліцкі, Хадакоўскі, Цыбульскі, Чарніхоўскі, Янкоўскі, Янушэўскі.
Да пытання, хто ў каго ўзяў гербы.З Хронікі Быхаўца.
www.krotov.info/acts/14/3/byhov_02.html

"...Затем император позвал к себе короля Ягайла и начал ему говорить: «Вижу сам, что живете вы с Витовтом в согласии, но паны литовские очень воинственны, и только бы они не подговорили своего государя великого князя Витовта начать против тебя войну и чтобы они не причинили тебе войной затруднений. А поэтому советую тебе, уговаривай великого князя Витовта, чтобы он своих панов литовских убедил объединиться с твоими панами польского королевства, и побратались бы они между собой и гербы бы взяли один у другого, и тем бы между собой дружбу и братство установили. И когда они таким образом побратаются между собой, тогда воевать против тебя и Польской земли уже будет невозможно». И Ягайло попросил императора, чтобы он то же самое сказал Витовту, и император, когда был у Витовта, сказал ему то же самое, а Витовт ему ответил: «Я этого не могу сделать без воли панов-рады своих». И просил императора, чтобы тот присутствовал, когда он будет те слова говорить своим панам, что государям христианским, его милости императору и брату моему королю Ягайлу видно то, что между государствами нашими должны быть мир, а между вами братство и дружба, и чтобы вы с польскими панами побратались и взяли бы у них гербы. /84/ И император тоже начал говорить литовским панам, что паны польские не могли иначе установить мир между королевствами польским и чешским, и что между теми королевствами всегда шла война, а как паны польские с панами чешскими побратались и как только поляки взяли у панов чешских гербы, и когда гербы взяли и таким образом побратались, с того времени война между ними прекратилась и живут они между собой в мире.

Паны литовские сказали императору и князю великому Витовту таким образом: «Милостивый император и государь наш князь великий Витовт. Поляки не были шляхтой, но были люди простые, и они не имели своих гербов и получили их у чехов за великие дары. Чешские паны, получив такие большие дары от них, дали им свои гербы, признали их шляхтой и приняли их в свои гербы, но мы шляхта старинная, римская, и предки наши с теми гербами своими пришли в те государства, и здесь ими пользовались и поэтому мы и сейчас их имеем и пользуемся ими как своими и поэтому не нуждаемся в новых чужих гербах, но придерживаемся [84] старых, которые нам оставили наши предки». И император сказал панам литовским: «Мы это и сами знаем, что вы старинная римская шляхта и гербы польские вам предлагаем не для того, чтобы вы стали шляхтой, так как вы шляхта более древняя, чем польская, /85/ но гербы у них берете для объединения и для братства между вами, потому что взяв гербы станете друг другу братьями и будете обязаны один другому благоприятствовать».

А затем уговорил Витовт своих панов, чтобы с поляками побратались и гербы у них взяли для того, чтобы враждебными отношениями не помешать получить ему корону, и сказал им так: «Вот, когда принесут корону, тогда вы можете отослать их грамоты обратно, и гербы их отбросить, а свои старые опять взять». И паны, слыша такие слова от своего государя, и желая, чтобы он получил корону, согласились на это. А затем князь великий Витовт императора и всех тех гостей, которые на том съезде были, одарил знаменитыми и многоценными дарами и отпустил. Между прочими дарами князь великий Витовт преподнес императору большой рог тура, того тура, которого князь великий Гедимин убил на горе в Вильно и которую сейчас называют Туровой горой..."

Адкуль гэтая расейска-польская фантастыка пра тое, што беларускія князі, баяры, шляхта (дворянство) ня мелі сваіх гербаў, калі ў летапісах ясна засведчана адваротнае ??!!

Гербы на З, И, К
 

Герб Кушаба

Герб прыналежыў роду Гродзенскі.
Герб Крыўда

Герб прыналежыў родам: Антушэвіч, Багуцкі, Байкоўскі, Гаўрылкевіч, Грахоўскі, Дабравольскі, Даноўскі, Даражынскі, Згаржэльскі / Згарэльскі, Кабылінскі, Клішэўскі, Лазінскі, Лазеўскі, Лазоўскі, Манюшка, Пагаржэльскі / Пагарэльскі, Палескі, Ржавускі, Ратынскі, Санькоўскі, Саноцкі, Сьвянціцкі, Сухадольскі, Сяніцкі, Сянкоўскі, Тарасевіч, Тржцінскі, Урублеўскі, Хмара.


Герб Крыжастрэл

Герб прыналежыў родам: Змерачоўскі, Праскура.Герб Котвіч

Герб прыналежыў родам: Аніхімоўскі, Богуш, Гілеўскі, Калечыцкі, Калянковіч, Камароўскі, Кучук, Кучук-Сестранцевіч, Лянкевіч-Іпагорскі, Мікоша, Місюнскі, Мухлінскі, Смаляк, Смолік, Смоліч, Стралінскі, Струпінскі, Таўкач.

Герб Кот марскі

Герб прыналежыў родам: Корзан, Корзун, Катлубай, Ліпскі.
Герб Корвін

Герб прыналежыў родам: Альшэўскі, Бараноўскі, Бачкоўскі, Врублеўскі / Урублеўскі, Гансяроўскі, Дабкевіч, Дваракоўскі, Дмахоўскі, Драздоўскі-Мелех, Зянкоўскі, Каліноўскі, Караткевіч, Касакоўскі, Корвін, Крукоўскі, Крымоўскі, Лісоўскі, Маліноўскі, Мачульскі, Міхальскі, Навіцкі, Паўлоўскі, Петразолін, Пятроўскі, Саковіч, Старжынскі / Старынскі, Сушыцкі-Турчыновіч, Тараевіч/ Тэраевіч, Тапчэўскі, Ягалкоўскі, Ястржэмбскі / Ястрэбскі.

Герб Князёў Заслаўскіх
Герб Кміта

Герб прыналежыў роду Кміта
Герб Корсак

Герб Касьцеша

Герб прыналежыў родам: Александровіч, Альшэўскі, Барткевіч, Берасьневіч, Блусь, Бужынскі, Вальчэўскі, Ваўчковіч, Ваўковіч, Верашчака, Верталь, Война-Аранскі, Воўк, Вронскі, Галяеўскі, Грыгаровіч, Далінскі, Дарагастайскі, Дольскі, Залескі, Заможыцні, Казакевіч, Калакоўскі, Клімовіч, Крымоўскі, Кулакоўскі, Кульчыцкі, Лазарэвіч, Лазаровіч, Мілашэўскі, Міхалкевіч, Муравіцкі, Наксяновіч, Норвід, Паеўскі, Песьляк, Пржавальскі / Перавальскі, Пукшта, Пшасланскі / Перасланскі, Рудзейскі, Сабаткоўскі, Скленскі, Статкевіч, Статкоўскі, Стацкевіч, Таргонскі, Унароўскі, Хадкевіч, Цемналонскі, Шкленік, Шымборскі, Шымкевіч, Шымковіч, Яворскі, Ярмола, Яшчыкоўскі.


 

Герб Карчак

Герб прыналежыў родам: Астроўскі, Багавіцкі, Балевіч, Барткевіч, Бартноўскі, Багдановіч, Баткоўскі, Бранавіцкі, Буцэвіч, Бянеўскі, Бярнацкі, Вайналовіч, Вайшвіла, Валадзько, Верашчынскі, Ввсэль, Воўк, Воўк-Лвванвускі, Воўк-Санеўскі, Гавускі, Гарадынскі, Гараж, Гармоўскі, Гараўскі, Глінскі, Глініч, Грачына, Грушвіцкі, Далінскі, Дамброўскі / Дуброўскі, Дрэлінг, Есьман, Еўлашкевіч, Загароўскі, Заравінскі, Збароўскі, Зубко, Ільлініч, Казярадзкі, Каловіч, Катовіч, Камар, Камароўскі, Каэімірскі, Карафа-Корбут, Корбут, Краснадэмбскі / Краснадубскі, Красмапольскі, Крупскі, Крыніцкі, Ланвускі, Лапімкевіч, Лаўрыновіч, Лопат, Ліпскі, Лышчынскі, Ляшчынскі, Мароз, Мысько, Меляшкевіч, Міхайлеўскі, Міхальскі, Млечка, Магільніцкі, Мялешка, Паранецкі, Паўлуць, Паўловіч, Пракаповіч, Рымкевіч, Сабаньскі, Салуха, Сасноўскі, Сівіцкі, Скарута, Скуратовіч, Сьвяжынскі, Сьлядзвускі, Солтан, Стаўскі, Султан, Суткоўскі, Сялвіцкі, Сяліцкі, Тур, Турлай, Хадароўскі, Цераховіч, Чупа, Шумкевіч, Шумковіч, Яўлашка.

 

Герб Карзбок

Герб прыналежыў родам: Віламовіч, Віткоўскі, Завадзкі, Глінскі, Казлоўскі, Каменскі, Несялоўскі, Сапліца.

Герб Карабель

Герб прыналежыў родам: Ажэшка / Арэшка, Ажашкоўскі /Арэшкаўскі, Асоўскі, Астроўскі, Багуслаўскі, Бабяцінскі, Багушэўскі, Бржазоўскі / Беразоўскі, Бугельскі, Боландзь, Бранавіцкі, Бржэскі / Брэскі, Бялецкі, Бянецкі, Вянгерскі, Вайцяхоўскі, Гардзяеўскі, Галіцкі, Гагалінскі, Габрыяловіч, Гардзялкоўскі, Дамброўскі / Дуброўскі, Дзяконскі, Драздоўскі, Жаромскі, Кардоўскі, Казярадзкі, Карпінскі, Карповіч, Карскі, Карчэўскі, Качаноўскі, Кухарскі, Лабановіч, Лабецкі, Лапацецкі, Ласкоўскі, Ляскоўскі, Ласкі, Мараўскі, Марсант, Марскі, Міладоўскі, Мілашэўскі, Машчынскі, Мольскі, Пархамовіч, Пархімовіч, Паўлоўскі, Пацынка, Пянткоўскі / Пяткоўскі, Райскі, Сабоцкі, Сакалоўскі, Сьлівіцкі, Хаецкі, Хржаноўскі / Храноўскі, Цымерман, Чайкоўскі, Эйсмант, Янкоўскі.
Герб Капач
Герб Капасіна

Герб прыналежыў родам: Заборскі, Пятроўскі, Сікорскі. 

Герб Калінова

Герб прыналежыў роду Каліноўскі.


Герб Каладзін

Герб прыналежыў родам: Каладзенскі, Каладзінскі, Калясінскі.

Герб Ільгоўскі

Герб прыналежыў родам: Ігнатовіч, Ільгоўскі.

Герб Зяновіч

Герб Задора

Герб прыналежыў родам: Андрушкевіч, Барташэўскі, Борх, Ваенскі, Вальтар, Даўгяла, Завіша, Карвоўскі, Куроўскі, Ланчкоўскі, Ліпінскі, Маеўскі, Нарбут, Пашкевіч, Пашкоўскі, Пясецкі, Русаковіч, Русакоўскі, Скуратовіч, Сухаржэўскі, Цішкевіч, Шаблінскі.


Герб Забава

Герб прыналежыў родам: Бржазінскі / Беразінскі, Дамброўскі / Дуброўскі, Галынскі, Піруцкі, Пясецкі, Улодак.


Гербы на ДГерб Дубрава

Герб прыналежыў родам: Бачкоўскі, Варанец, Дамброва / Дуброва, Дамброўскі / Дуброўск, Згерскі, Жукоўскі, Кабылінскі, Клімашэўскі, Клочка, Костка, Коц, Лось, Ляпкоўскі, Ляскоўскі, Мараўскі, Міклашэўскі, Младзяноўскі, Мрочак, Неслухоўскі, Расткоўскі, Сержпутоўскі, Струміла, Татур, Цеханавецкі, Шабуневіч, Шапялоўскі, Шостак, Яблонскі, Якімовіч, Янушэўскі.Герб Дубна

Герб прыналежыў родам: Дэмбшскі, Дубінскі, Карэва, Карэйва, Крыжаноўскі, Крызаноўскі, Станскі, Сульжынскі, Чайка, Чайкоўскі.Герб ДубГерб Дрэвіца

Герб прыналежыў родам: Васілеўскі, Дабравольскі, Духноўскі, Зайкоўскі, Заянчкоўскі / Заячкоўскі, Кісялеўскі, Маркоўскі, Пратасевіч, Сакалоўскі, Чаплінскі.


Герб Дрыя

Герб прыналежыў родам: Акулевіч, Арэльскі, Барысовіч, Бачыжмальскі, Высоцкі, Градзецкі, Казарын, Казарын-Акуліч, Лукомскі, Радзецкі, Таўрагінскі, Чыжэўскі, Эстка. 
Герб Друцак
Герб Драгастаў

Герб прыналежыў родам: Абрампольскі, Агонь-Даганоўскі, Акулевіч, Астрэйка, Бароўскі, Барысевіч, Белаблоцкі, Бенядзіктавіч, Бранеўскі, Булат, Булатовіч, Булацкі, Бутовіч, Бухавецкі, Весялоўскі, Вольскі, Высоцкі, Вянцоўскі, Гайко, Гарніцкі, Гарэцкі, Гламбоцкі/ Глыбоцкі, Дамброўскі/ Дуброўскі, Жэльскі, Забродскі, Закрэўскі, Звольскі, Каменскі, Карэцкі, Каханскі, Конча, Кончыч, Кучынскі, Лісоўскі, Лянтоўскі, Магнушэўскі, Макоўскі, Мяржвінскі, Навацкі, Нядзьвецкі, Папроцкі, Прашынскі, Прушкоўскі, Пяскоўскі, Пяткоўскі, Пятровіч, Ражкоўскі, Ражноўскі, Руцінскі, Сакалоўскі, Сьвянціцкі, Сідаровіч, Скарбак, Смагарэўскі, Станскі, Стахоўскі, Такарскі, Твардоўскі, Траяноўскі, Трушынскі, Шчаноўскі.

 

Герб Дарагамір

Герб прыналежыў родам: Кулікоўскі, Петрыкоўскі, Рдултоўскі, Садоўскі.

Герб Далуга

Герб прыналежыў родам: Арцімовіч, Асецкі, Асоўскі, Бабіцкі, Барэйка, Байрулевіч, Бельскі, Бублевіч, Буйвід, Валентыновіч, Высоцкі, Вырвіч, Вяржбоўскі, Вярбоўскі, Вярсоцкі, Габрыяловіч, Галінскі, Гарэльскі, Гатоўскі, Гарэцкі, Гурэцкі, Гзоўскі, Грабоўскі, Дамброўскі /Дуброўскі, Дакурна, Длужнеўскі, Дмужнеўскі, Жэльскі, Залескі, Закрэўскі, Залеўскі, Зелянеўскі, Кавецкі, Кавалеўскі, Камароўскі, Камінскі, Кашовіч, Касткоўскі, Касоўскі, Клішэўскі, Князьнін, Кошка, Краткоўскі, Левандоўскі, Лукоўскі, Лясоўскі, Макавецкі, Манчынскі, Маразовіч, Нарымскі, Насаржэўскі/ Насарэўскі, Ніскі, Нестаровіч, Нітаслаўскі, Паксенкіновіч, Падгурскі, Праневіч, Радзівіловіч, Рашкоўскі, Сабоцкі, Склатоўскі, Слацьвінскі, Слуцкі, Сутовіч, Сутоцкі, Тапчэўскі, Турскі, Улінскі, Уцімскі, Хадакоўскі, Цяшкоўскі, Шырма, Шышка, Ясенскі, Ястрэмбскі / Ястрэбскі.

Герб Даліва

Герб прыналежыў родам: Андрушэвіч, Бабіцкі, Бянецкі, Вольскі, Гурскі, Гяцэвіч, Дабравольскі, Даліва-Бабраўніцкі, Захарэўскі, Зялінскі, Кажухоўскі, Клячкоўскі, Крушэўскі, Ліпскі, Лукомскі, Любемскі, Марачэўскі, Млечка, Навамейскі, Парэцкі, Пасак, Пракулея, Радзецкі, Сабоцкі, Садкоўскі, Сакалоўскі, Сіцінскі, Скарбек, Стравінскі, Сускі, Шырай.


Гербы на Г

Герб Грыф

Герб прыналежыў родам: Адорскі, Андрайковіч, Андраноўскі, Асавецкі, Асоўскі, Асташэвіч, Астроўскі, Бабровіч, Банькоўскі, Бельскі, Бржазінскі/Беразінскі, Браўн, Буржынскі, Быкоўскі, Ванкоўскі, Віктароўскі, Вольскі, Вярбіцкі, Галубок, Грамыка, Грынкевіч, Гюнтар, Дабкевіч, Дамарацкі, Жаромскі, Жучоўскі, Загурскі, Закрэўскі, Кавалеўскі, Кавэцкі, Калачкоўскі, Камарніцкі, Камароўскі, Канарскі, Касовіч, Квяткоўскі, Квяцінскі, Клімантовіч, Крыніцкі, Макоўскі, Малахоўскі, Малевіч, Масла, Мяголін, Мянголін, Паморскі, Пракаповіч, Путкамэр, Ражноўскі, Ракоўскі, Сакалоўскі, Сьвятаполк, Скарбек, Слабадніцкі, Слабодзкі, Славашэўскі, Тамашэўскі, Турскі, Уейскі, Хелмскі, Храноўскі, Чайкоўскі, Шчапаноўскі, Шчодры, Яворскі, Якса.

Герб Грымала

Герб прыналежыў родам: Адашэўскі, Адахоўскі, Астроўскі, Банчэўскі, Бараноўскі, Баркоўскі, Барткевіч, Блажэўскі, Брадоўскі, Букоўскі, Бушынскі, Вілямоўскі, Войзбун, Вольскі, Высоцкі, Вяржбіцкі/ Вярбіцкі, Вяшчыцкі, Гілевіч, Гофман, Гржымала/ Грымала, Грабавецкі, Грабоўскі, Грудзінскі, Гурскі, Дамарат, Дамашэўскі, Дамейка, Залескі, Засадзкі, Зялінскі, Кабылянскі, Казлоўскі, Каменскі, Камінскі, Краснапольскі, Краткоўскі, Ласоўскі, Ліцьвінскі, Лясьнеўскі, Махвіч, Малахоўскі, Машчынскі, Няміра, Пагаржэльскі/ Пагарэльскі, Падлецкі, Патуліцкі, Прытульскі, Прыбытка, Прыбыткоўскі, Пянткоўскі/ Пяткоўскі, Пянчкоўскі, Радовіцкі, Радзішэўскі, Рыбчынскі, Рыхліцкі, Сайкоўскі, Скачынскі, Старжынскі/ Старынскі, Сядлецкі, Таргонскі, Уейскі, Улінскі, Цыдзік, Чапскі, Юркоўскі, Язьвінскі.


Герб Гроты

Герб прыналежыў родам: Пракаповіч, Шкробін.
Герб Граблі

Герб прыналежыў родам: Арціхоўскі, Вышынскі, Дабравольскі, Даманскі, Гансяроўскі, Гзоўскі, Грабя, Зароскі, Завіша, Ліпскі, Маклак, Моклак, Чарномскі, Чарняўскі, Шчука, Яварынскі.


Герб Гойсіус

Герб прыналежыў родам: Бут-Гусаім, Гарбачэўскі.

Герб Глебка

Герб прыналежыў родам: Глебка, Ісаевіч.
Герб Гіпацэнтаўр

Герб прыналежыў родам: Александровіч, Вяземскі, Дзядзюль, Доршпрунг, Дуброўніцкі, Дыдзюль, Гарнастай, Гарнастайскі, Гедройць, Гойтус, Гурыновіч, Гяцэвіч, Ждановіч, Канюговіч, Каяловіч, Кульвец, Мі кевіч, Мяцецкі, Нясецкі, Палевіч, Палішэўскі, Руткевіч, Саламей, Сьвірскі, Стравінскі, Сясіцкі, Трабскі, Урмоўскі, Шавельскі, Эймунтовіч, Ямантовіч.


Герб Геральт

Герб прыналежыў родам: Вольскі, Гец, Магнус, Мацкевіч, Пятроўскі, Рагоўскі, Урублеўскі, Фастыкоўскі.Герб Галабок

Герб прыналежыў родам: Біруля-Бялыніцкі, Дамброўскі, Ліпніцкі, Ліп-Герб Газдава

 

Герб прыналежыў родам: Азарэвіч, Асухоўскі, Багдановіч, Багушэвіч, Балевіч, Бачкоўскі, Бржазоўскі / Беразоўскі, Бядржыцкі / Бядрыцкі, Бялецкі, Бяляўскі, Гадачэўскі, Гадлеўскі, Галамбёўскі / Галубоўскі, Гатлібсон, Гяцэвіч, Гіжыцкі, Голіюш, Гумінскі, Грот, Дудзінскі, Заторскі, Івашкевіч, Кавэцкі, Карповіч, Корф, Ліпінскі, Любашчынскі, Мачульскі, Неміроіч, Няміра, Падбіпента / Падбіпята, Падгайскі , Памарнацкі , Папоўскі , Паўлоўскі , Пац , Пацэвіч , Плаўскі, Пясецкі, Пятроўскі, Рамша, Рупшынскі, Рымша, Рэут, Сакалові, Сакалоўскі, Сеўрук, Сузін , Тржцінскі / Трацінскі, Трызна, Турчыновіч, Федарові, Хлусовіч, Хлябоўскі, Хмялеўскі , Храпавіцкі, Чэўжык, Шыстоўскі, Шэль, Явароўскі, Ясенскі, Яцкоўскі.Герб Гадземба

Герб прыналежыў роду Малішэўскі
Гербы на В

Герб Вукры

Герб прыналежыў роду Сачкоўскі
Герб Вуж

Герб прыналежыў родам: Адольскі, Амбражкевіч, Амбражэвіч, Борк, Борх, Вонскі, Длатоўскі, Касаржэўскі/Касарэўскі, Кастравіцкі, Кулаковіч, Кульковіч, Куроўскі, Лойка, Мачульскі, Мігановіч, Мінкевіч, Міхановіч, Падалецкі, Падалінскі, Пясецкі, Рудзкі, Руцкі, Сядлецкі, Туровіч, Фурс, Фурсевіч, Ясенскі, Ясінскі.

Герб Вербна

Герб прыналежыў родам: Паўлоўскі, Рыдзеўскі.

Герб Вадвіч

Герб прыналежыў родам: Барэйша, Барэйша-Аляхновіч, Волчак, Вянслаўскі, Крэўц, Лойба-Манцігерд, Нарушэвіч, Станкевіч.
Герб Вага

Герб прыналежыў родам: Абрамовіч, Абрамоўскі, Кажанеўскі, Каранеўскі, Непакайчыцкі, Пацей.
Гербы на БГерб Бялыня

Герб прыналежыў родам: Бардзілоўскі, Білуньскі, Біруля, Глінка, Заблоцкі, Каверскі, Лаўрыновіч, Навагонскі, Сулкоўскі, Студзінскі, Цікавы, Эйнаровіч, Явойша.
Герб Бяліна


Герб Брохвіч

Герб прыналежыў родам: Асоўскі, Вітоўскі, Закрэўскі, Жаромскі, Зялінскі, Корчыч, Коршун, Паломскі, Прушкоўскі, Стоцкі, Трамбіцкі/ Трубіцкі, Фрык.

Герб Боньча

Герб прыналежыў родам: Асмалоўскі, Асмольскі, Атэнгаўз, Банькоўскі, Барановіч, Барташэўскі, Бржэскі / Брэскі , Бржастоўскі / Берастоўскі, Букоўскі; Булат, Буйневіч, Бялабрэскі, Васьнеўскі, Грахоўскі, Жаромскі, Зімнах, Іжыцкі, Крэнскі, Кулікоўскі, Куніцкі, Лісоўскі, Мадзалеўскі, Марачэўскі, Маркоўскі, Міркоўскі, Мяскоўскі, Радавіцкі, Раманоўскі, Руткоўскі, Скакоўскі, Сяніцкі, Тамашэўскі, Хамянтоўскі, Шаблоўскі, Шабранскі, Шарановіч, Шарэвіч, Шушкевіч, Яблонскі.
Герб Божая Воля

Герб прыналежыў родам: Афанасовіч, Ачакоўскі, Банькоўскі, Гурскі, Калупайла, Камароўскі, Мар'ян, Раманоўскі, Равінскі.


Герб Біберштэйн

Герб прыналежыў родам: Казмірскі, Лявіцкі, Шабуня.

Герб Барэйка

Герб прыналежыў родам: Барждымскі, Барэйка

Герб Байбуза

Герб прыналежыў роду Кастравіцкі
Герб Багарыя

Герб прыналежыў родам: Ахрымовіч, Багамолец, Багдановіч, Валовіч, Гурскі, Куржанецкі/ Куранецкі, Кужанецкі, Закрэўскі, Парэмбскі, Тарноўскі, Тур


Гербы на А


 

Герб Астрог

Герб прыналежыў роду Астрожскі


Герб Астоя

Герб прыналежыў родам: Абрубскі, Азямблоўскі / Азяблоўскі, Акаловіч, Алівінскі, Алявінскі, Анцыпяровіч, Астаневіч, Асташэўскі, Ардынскі, Асташкевіч, Ахацінскі, Ачапоўскі, Ахоцкі, Аўсяны, Багатырэвіч, Багушэвіч, Багушоўскі, Багушэўскі, Банькоўскі, Баранкевіч, Бараноўскі, Баратынскі, Барачэўскі, Бародзіч, Бацярскі, Беразоўскі, Брадовіч, Бранеўскі, Бубноўскі, Букоўскі, Бястрэцкі, Вайноўскі, Вайткевіч, Варатніцкі, Васілеўскі, Вольскі, Высоцкі, Габрыяловіч, Гаеўскі, Гаўрылкевіч, Грабніцкі, Грынявецкі, Гудвіловіч, Дамарацкі, Данілевіч, Данялевіч-Чачот, Дароўскі, Дварэцкі, Дрэлінг, Дудкоўскі, Забароўскі, Завадзкі, Загароўскі, Загорскі, Закрэўскі, Кавячынскі, Калаур, Казаноўскі, Калкоўскі, Камар, Камароўскі, Карлевіч, Карловіч, Каткоўскі, Качаноўскі, Качынскі, Крывец, Крынскі, Крэмпскі/Крупскі, Крэза, Кураш, Курч, Крэпскі, Ленскі, Лескі, Лыжкевіч, Макрэцкі, Мадлішэўскі/Малішэўскі, Маркевіч, Масалыка, Мядушэўскі, Міклашэўскі, Мікутовіч, Мядзьвецкі, Мяцельскі, Нагорскі, Нядзьвецкі, Нечыпаровіч, Орда, Падвысоцкі, Падгорскі, Пажарніцкі, Палітанскі, Палкатыцкі, Палуцкі, Панкевіч, Патаповіч, Патоцкі, Піляўскі, Пянткоўскі, Пухоўскі, Рафальскі, Рачко, Самарок, Сьвітка, Скрышэўскі, Скібінскі, Слупскі, Слушка, Сташэўскі, Стралко, Стралкоўскі, Сухарэбскі, Сухоцкі, Сухціцкі, Сыцько, Сядлецкі, Тамковіч, Таргонскі, Таўкач, Туміловіч, Уніхоўскі, Урублеўскі, Хадаркоўскі, Халмоўскі, Хаткоўскі, Хелмоўскі, Хусыдінскі, Цьвербут, Чаховіч, Чаховіч-Ляхавіцкі, Чачот, ШышкоўскІ, Янішэўскі, Ятэйка.

Герб Анцута

Герб прыналежыў родам: Анцута, Гаўрылкевіч, Чаплеўскі.

Герб Азёры

Герб прыналежыў родам: Багуслаўскі, Драздоўскі, Заянчкоўскі, Няміра-Разановіч, Талпыга, Чорны, Шымакоўскі, Шыманоўскі.


 

(no subject)Герб Адравуж

Герб Адравуж прыналежыў родам: Адравонж, Амброк, Арамовіч, Асоўскі, Аўгустыновіч, Бараноўскі, Быліна, Бяляўскі, Вазгер, Валынскі, Вазгерд, Візгерд, Вількамірскі, Вольскі, Высоцкі, Горскі, Дэмбінскі / Дубінскі, Жаба, Загурскі, Іваноўскі, Каменскі, Кавалеўскі, Капусьцінскі, Карсьніцкі, Краеўскі, Кушалеўскі, Кушаль, Крышылоўскі, Лускіна, Лявіцкі, Мінкевіч, Мінкоўскі, Млечка, Маеўскі, Пантус, Патрыкоўскі, Паўловіч, Петрыкоўскі, Прушкоўскі, Парчэўскі, Пяыёнжак, Сядлецкі, Сядліцкі, Тваркоўскі, Храптовіч, Чахоўскі, Яленскі, Ячыніч.